Upphovsrätt

Upphovsrätt för det innehåll som publiceras på BellaCasa.co online-shop är i enlighet med polsk lag och bestämmelser i Polska civilprocesslagen.

Alla rättigheter förbehållna.

Allt material som publiceras på BellaCasa.co online shop webbplats tillhör BellaCasa.co Sp. z o.o. och är skyddad av upphovsrätten.

Ingen text, grafik, logotyper, bilder, ljudfiler, videoklipp eller andra uppgifter som publicerats i BellaCasa.co online shop kan kopieras, ändras eller reproduceras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från BellaCasa.co Sp. z o.o.

BellaCasa.co spolka z o.o. [Ltd.]

Zaganska 100, 68-200 Zary

www.BellaCasa.co

info@bellacasa.co
Telefon +48 68 374 55 17

NIP [Skattebetalare. ID. nr.] 928 204 74 99

Regon [Företags. ID. nr.] 080384998

Bankuppgifter Bank Pekao S. A.
29 1240 6856 1111 0010 7064 4222