Авторски права

Авторските права за съдържанието, публикувано в онлайн магазина BellaCasa.co, са в съответствие с полското законодателство и разпоредбите на полския граждански кодекс.

Всички права запазени.

Всички материали, публикувани на сайта в онлайн магазина BellaCasa.co, са собственост на BellaCasa.co Sp. z.o.o. и са защитени с авторски права.

Никои текст, графики, лога, снимки, аудио файлове, видеоклипове или други данни, публикувани в онлайн магазина BellaCasa.co, не могат да се копират, променят или възпроизвеждат под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на BellaCasa.co Sp. z.o.o.

BellaCasa.co spolka z o.o.

ul.Zaganska 100, 68-200 Zary

www.BellaCasa.co

info@bellacasa.co
Тел +48 68 374 55 17

Данъчен номер 928 204 74 99

Бизнес идентификатор 080384998

Банкова сметка Bank Pekao S.A.
29 1240 6856 1111 0010 7064 4222